Kokusai Shakuhachi Kenshu-Kan 30th Anniversary Festival
Yokoyama Katsuya Memorial with the home town Bisei

KSK Shakuhachi Festival 2019


TOP

{

symposium

Symposium "Yokoyama Katsuya and KSK"

  • Aug. 30 (Fri.), 2019
  • Door open/18:30, Start/19:00
  • Place: Hoshino-Sato Fureai Center
  • Free charge
  • Panelist:Kakizakai Kaoru, Matama Kazushi/Furuya Teruo,Sugawara Kuniyoshi, Nishino Noboru, David Wheeler and others
  • Chairperson:Iwahashi Yoichi